Klimatkommunikation under covid-19-pandemin

DSpace Repository

Klimatkommunikation under covid-19-pandemin

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Klimatkommunikation under covid-19-pandemin
Author Svensson, Julia ; Vigren, Wilma
Date 2020
English abstract
Dealing with the consequences of climate change is one of humanity's greatest challenges. Researchers, advocates and other actors have long tried to communicate to the public about climate change, but it seems to be more difficult than expected. A paradox has arisen which means that the more facts that are presented, the less concern. A clear example of where and how it can be expressed is in the media. Another global challenge is the ongoing covid-19 pandemic. At an early stage, we began to observe how different types of media started to link the covid-19 pandemic to climate change. Based on the background of climate communication and this observation, the purpose of this study is to investigate how climate communication is expressed during the covid-19 pandemic via debate articles. A latent content analysis was performed and the results was analyzed with Per Espen Stoknes model on the five psychological barriers and theory on strategies in climate communication. The results show that climate communication was expressed in different ways through both barriers and strategies, but mainly through strategies. The study can further increase the understanding of how climate change can be communicated to create climate commitment and can thus serve as a springboard for further research.
Swedish abstract
Att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar. Forskare, förespråkare och andra aktörer har länge försökt kommunicera till allmänheten om klimatförändringar, men det tycks vara svårare än väntat. En paradox har uppstått som innebär att ju mer fakta som presenteras, desto mindre oro. Ett tydligt exempel på var och hur det kan komma till uttryck är i medier. Ytterligare en global utmaning är den pågående covid-19-pandemin. I ett tidigt skede observerade vi att medierapporteringen på olika sätt började koppla samman covid-19-pandemin med klimatförändringarna. Syftet med denna studie är att undersöka hur klimatkommunikationen tar sig uttryck under covid-19- pandemin via debattartiklar. Metoden för undersökningen var en latent innehållsanalys och resultatet analyserades med hjälp av Per Espen Stoknes modell om de fem psykologiska barriärerna samt teori om strategier inom klimatkommunikation. Resultatet visar att klimatkommunikationen uttrycktes på olika sätt genom både barriärer och strategier, men att kommunikationen till överhängande del uttrycktes genom strategier. Studien kan öka förståelsen för hur klimatförändringar kan kommuniceras för att skapa klimatengagemang och kan därmed fungera som en språngbräda för fortsatt forskning.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject klimatförändringar
global uppvärmning
klimatkommunikation
covid-19-pandemin
barriärer
strategier
doom
supportive
story-based
climate change
global warming
climate communication
Covid-19 pandemic
barriers
strategies
Handle http://hdl.handle.net/2043/32805 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics