KRISREAKTIONER OCH KRISHANTERING BLAND VÅRDPERSONALEN

DSpace Repository

KRISREAKTIONER OCH KRISHANTERING BLAND VÅRDPERSONALEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KRISREAKTIONER OCH KRISHANTERING BLAND VÅRDPERSONALEN
Author Tolaj, Suana
Date 2007
English abstract
To almost daily be confronted at work by tragedies, seriously hurt people or death is something that we all experience in different ways. The aim of this study was to describe crisis reactions and the possibility of crisis interventions after trauma care among the nursing staff at one emergency department. A questionnaire was used to collect data. The result shows that the nursing staff experience crisis reactions when taking care of hurt children and younger patients, and when taking care of there relatives. There is possibility to crisis interventions at the workplace but not everybody is satisfied with it. Among other things, the nursing staff proposed recurring formal crisis interventions as an improvement.
Swedish abstract
Att nästan varje dag konfronteras genom sitt yrke med t ex tragedier, allvarligt skadade eller dödfall upplevs olika av oss alla. Syftet med föreliggande studie var att beskriva krisreaktioner samt möjligheten till krishantering hos vårdpersonalen efter traumavård vid en akutmottagning. En enkät användes för datainsamling. Resultatet visar att personalen upplever krisreaktioner i samband med omhändertagandet av skadade barn samt yngre patienter och vid omhändertagandet av deras anhöriga. Möjlighet till krishantering finns på arbetsplatsen men alla är inte nöjda. Förslag på förbättring av krishanteringen handlar om bl a återkommande formell krishantering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject akutmottagning
krishantering
krisreaktioner
traumavård
vårdpersonal
crisis intervention
crisis reactions
emergency department
nursing staff
trauma care
Handle http://hdl.handle.net/2043/3295 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics