Livskvalitet hos personer med hypotyreos

DSpace Repository

Livskvalitet hos personer med hypotyreos

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livskvalitet hos personer med hypotyreos
Author Bunjaku, Lili
Date 2006
English abstract
Primary hypothyroidism is in Sweden a national disease that afflicts primarily women of all ages. The disease’s symptoms are extensive and can give serious consequences to the patient’s health if not detected and treated in time. This could greatly affect the patient’s quality of life. Nursing interventions are aimed at promoting the patient's quality of life through helping the individual with adaptation to changes caused by the disease. The aim was to illustrate how primary hypothyroidism affects the quality of life in adult patients. The method chosen was a literature review based on 10 scientific articles. The result showed that anxiety and depression are common problems that can cause mental illness in individuals with primary hypothyroidism. Patients could experience restrictions in activities in their daily life, reduced overall health, social problems, decreased vitality and emotional limitations. Psychological, physical and social aspects affect the patient’s quality of life.
Swedish abstract
Primär hypotyreos är i Sverige en folksjukdom som främst drabbar kvinnor i alla åldrar. Sjukdomens symtom är omfattande och kan ge allvarliga konsekvenser för patientens hälsa om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i tid. Symptom som sjukdomen uppvisar påverkar patientens livskvalitet. Sjuksköterskans ansvar är att främja patientens livskvalitet genom att bland annat hjälpa individen med anpassningen till de förändringar som sjukdomen medför. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur primär hypotyreos påverkar livskvalitet hos vuxna individer. Metoden är en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet: ångest och depression är vanligt förekommande besvär och orsakar mental ohälsa hos individen med primär hypotyreos. En del patienter upplever begränsningar i det dagliga livets aktiviteter, reducerad generell hälsa, sociala problem, minskad vitalitet samt emotionella begränsningar. Psykiska, fysiska samt sociala aspekter påverkar patientens livskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anxiety
depression
hypothyroidism
nursing
quality of life
secondary prevention.Depression
hypotyreos
livskvalitet
livskvalitet
omvårdnad
sekundär prevention
ångest
Handle http://hdl.handle.net/2043/3297 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics