Sömnproblematik

DSpace Repository

Sömnproblematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sömnproblematik
Author Alwén, Louise ; Holst, Sofia
Date 2007
English abstract
Alwén, L & Holst, S. (2006) Sleeping with the enemy. A literature review of patients with heart failure and their experiences of sleep disorders and fatigue, as well as the effects these issues have on everyday life for both patients and their spouses. How can nurses provide support for these patients and their loved ones? Degree project, 10 Credit points. Nursing program. Malmo University: Health and Society, Department of Nursing, 2006. Living with heart failure is a constant worry for patients as well as their spouses. Information and education regarding the changes in life situations can possibly provide a patient with a feeling of good health in spite of the complications that the heart failure can cause. The purpose of this literature review was to describe patient’s experiences of sleep disorders and their fatigue in relation to heart failure and how this in turn affected sleep patterns and fatigue of loved ones and family members of the patients. We also wished to observe how and if spouses function as support for these patients but also how and if nurses have a supporting role for the patients and their spouses. This review is based on ten scientific articles. These articles are analyzed based on Carnevali´s care diagnostic model for Daily Life and functional health conditions. The results emphasize the importance of information and education for patients as well as for their spouses. Keywords: Carnevali, Fatigue, Heart Failure, Congestive, Loved ones, Nurse’s Role, Patients, Sleep, Spouses and Support
Swedish abstract
Alwén, L & Holst, S. (2006) Sova med fiende, en litteraturstudie om hjärtviktspatienter och deras närståendes upplevelser av sömnstörningar, trötthet samt dess påverkan i dagliga livet. Hur kan sjuksköterskor stödja patienter och närstående i denna problematik? Examensarbete i omvårdnad, 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2006. Att leva med hjärtsvikt innebär en ständig oro för både patienten och de närstående. Information och undervisning om den förändrade livssituationen kan ge möjlighet till upplevd hälsa trots de komplikationer hjärtsvikten medför. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av sömnstörningar och deras trötthet i relation till hjärtsvikt och hur detta påverkade sömnen och tröttheten hos deras närstående. Författarna ville undersöka närståendes funktion i form av stöd till patienterna och sjuksköterskans stödjande roll till patienter och närstående. Arbetet baseras på tio vetenskapliga engelska artiklar. Artiklarna analyserades utifrån Carnevalis omvårdnadsdiagnostiska modell för dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd. Resultatet påvisade betydelsen av information och utbildning till patienten och närstående Nyckelord: Carnevali, Hjärtsvikt, Närstående, Patienter, Sjuksköterskans roll, Stöd, Sömn och Trötthet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Carnevali
Carnevali
Hjärtsvikt
Heart failure
Närstående
Spouses
Sjuksköterskansroll
Nurse´s role
Patienter
Patients
Sömn
Sleep
Trötthet
Fatigue
Stöd
Support
Handle http://hdl.handle.net/2043/3298 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics