Preoperativ information till patienter

DSpace Repository

Preoperativ information till patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Preoperativ information till patienter
Author Persson, Anna ; Sterner, Maria
Date 2007
English abstract
Information is an important part of a nurse’s work and her pedagogic skills are put to the test. Surgery is an important event in a patient’s life and it is well known that patients often are unsatisfied with the information they receive. The objective of this essay was to retrieve deeper knowledge of what information patients want before an operation and their experiences of the information they do receive. This was done by a literature review in which scientific articles were searched for, critically examined and the results from twelve finally chosen articles were com-piled into a common result. The result of the study was that patients generally are satisfied with the amount of information they receive but they wish more informa-tion about pain and pain treatment and about how complications can be prevented.
Swedish abstract
Information är en viktig del av sjuksköterskans arbete och hennes pedagogiska roll sätts här på prov. En operation är en stor händelse i en patients liv och det är välkänt att patienter ofta är missnöjda med den information de får. Syftet med denna uppsats var att få fördjupad kunskap om vilken information patienter vill ha inför en operation och hur de upplever den information de får. Detta har gjorts genom en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar i ämnet sökts och kritiskt granskats. Därefter sammanställdes resultaten av tolv slutligen valda artiklar till ett gemensamt resultat. Resultatet av studien blev att patienter generellt är nöjda med informationsmängden men önskar mer information om smärta och smärtbe-handling och om hur komplikationer kan förebyggas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förväntningar
care
omvårdnad
expectations
patienttillfredsställelse
nursing
patientutbildning
patient education
preoperativ information
patient satisfaction
preoperative information
Handle http://hdl.handle.net/2043/3299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics