Omvårdnad vid central venkateter - Sjuksköterskans ansvarsområde - En systematisk litteraturstudie

DSpace Repository

Omvårdnad vid central venkateter - Sjuksköterskans ansvarsområde - En systematisk litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Omvårdnad vid central venkateter - Sjuksköterskans ansvarsområde - En systematisk litteraturstudie
Author Erlandsson, Linda ; Nordqvist Nilsson, Cecilia
Date 2007
English abstract
The aim of this study is to compile literature concerning which dressing type and redressing frequency is the most efficient handling for a central venous catheter (CVC). This study is a systematic literature review according to Goodman. Searches were made in the databases PubMed, CINAHL, Cochrane Library and complements through ELIN. A total of 15 scientific articles of quantitative design and literature reviews were included. The articles were then scrutinized by two independent readers and were then judged by quality. The result shows a tendency that sterile gauze has an advantage in comparison to transparent dressings so far, especially when the exit site has not fully healed. A redressing frequency between five to seven days seems to be the best alternative when using transparent dressings. When using sterile gauze the results have shown more variation; a redressing frequency every other day to every seventh day. More studies are necessary for reaching statisticly significant results.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa litteratur gällande olika typer av förband samt omläggningsfrekvens vid omvårdnad av central venkateter. Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie och följt Goodmans sju steg i forskningsprocessen. Totalt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar efter litteratursökning i databaserna PubMed, CINAHL, Cochrane Library samt via kompletteringar i ELIN. Artiklarna granskades av två oberoende bedömare utefter modifierade granskningsprotokoll och kvalitetsbedömdes därefter. Resultaten av denna sammanställning visar en tendens åt att sterila kompresser än så länge har ett litet försprång gentemot transparenta förband, i synnerhet när insticksstället inte läkt. En omläggningsfrekvens mellan fem och sju dagar verkar ge bäst resultat vid användning av transparenta förband, och varannan till var sjunde vid användning av kompressförband. Fler studier behövs som redovisar signifikanta resultat för att evidensgraden ska kunna höjas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aseptik
aseptic technique
central venkateter
central venous catheter
förbandstyp
complications
komplikationer
dressing type
litteraturstudie
dressing change frequency
omläggningsfrekvens
literature review
omvårdnad
nursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/3301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics