Arbetsminne och arbetsminnesträning i specialundervisningen

DSpace Repository

Arbetsminne och arbetsminnesträning i specialundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Arbetsminne och arbetsminnesträning i specialundervisningen
Author Andersson, Kerstin ; Forsman, Ghita
Date 2006
English abstract
Working Memory and training of working memory in special education
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka vad specialpedagoger, talpedagog och psykolog känner till om begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning. Avsikten är även att klargöra hur vanligt förekommande det är med arbetsminnesträning i skolan samt hur specialpedagogen innefattas av träningen. Resultatet av undersökningen visar att det saknas en entydig begreppsförklaring gällande arbetsminne och arbetsminnesträning.Alla intervjuade har kännedom om ämnet, dock i olika omfattning. Specialpedagogen har en central roll i arbetsminnesträningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsminne
Arbetsminnesträning
koncentrationssvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/3308 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics