Att utveckla ett andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att utveckla ett andraspråk
Author Lindgren, Anna
Date 2006
Swedish abstract
Sammandrag Detta examensarbete handlar om elever som har ett annat modersmål än svenska och deras utveckling av andraspråket. Jag vill i mitt arbete visa hur man enligt litteratur och forskning rekommenderar att främja andraspråkselevernas språkutveckling och göra en jämförelse hur man arbetar i verkligheten. Litteratur och forskning ställs emot hur fyra lärare arbetar på en invandrartät skola. Lärarna arbetar alla på samma lågstadieskola och informationen de gav mig fick jag genom individuella intervjuer. Mitt arbete speglar både likheter och olikheter mellan de två parterna; litteratur och intervjuade lärare. Resultatet efter att ha läst litteraturen var bland annat att det är viktigt att skapa en trygg inlärningssituation, att använda sig av tydliga läroböcker och att upprepa information och kunskap. Lärarintervjuerna resulterade i samma viktiga faktorer men med skillnaden att eleverna även måste få god tid på sig vid inlärning. Alla intervjuade lärare underströk vikten av att ha en undervisning som inte var tidsbunden. De menade att detta var en väldigt viktig faktor i elevernas språkutveckling. Undersökningen visade att lärarna arbetade enligt vad litteraturen rekommenderade som främjande arbetssätt. Den enda skillnaden mellan litteraturens och lärarnas språkutvecklande arbetssätt var att lärarna påpekade vikten av att ta god tid på sig när man undervisade. Att inte stressa igenom moment, att kunna gå tillbaka till tidigare övningar och att upprepa information och kunskap är faktorer som är viktiga för barnens språkutveckling. Genom en långsam och tydlig undervisning läggs en mer stabil grund för språkutvecklingen menade lärarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråk
inlärningssituation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3316 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics