Pedagoger på lika villkor?-förskollärare/fritidspedagog en pysslande resurs

DSpace Repository

Pedagoger på lika villkor?-förskollärare/fritidspedagog en pysslande resurs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagoger på lika villkor?-förskollärare/fritidspedagog en pysslande resurs
Author Persson, Agnetha ; Adolfsson, Åse
Date 2007
Swedish abstract
I den nya lärarutbildningen jämställs förskollärare, fritidspedagoger och grundskolans tidigareårlärare. De kallas alla för lärare och har lika lång utbildning och jämbördig status. Ser det ut så på fältet? Är vi pedagoger på lika villkor eller är förskollärare och fritidspedagoger för verksamheten pysslande resurser? Vårt syfte är att skapa kunskap om förskollärarnas, fritidspedagogernas och grundskolans tidigareårlärares syn på samarbete och fördelningen av arbetsuppgifter i klassrummet. Vi avser även att försöka belysa hur pedagogerna vill att arbetssituationen ska se ut jämfört med hur den ser ut idag. Vi har valt att genomföra undersökningen med hjälp av 30 enkäter och 3 intervjuer. Urvalsgruppen består av pedagoger som arbetar med barn från förskoleklass till årskurs 6. Trots olika villkor genom avtal och dylikt är de flesta av pedagogerna i vår undersökning nöjda med sin arbetssituation.Vi har utgått ifrån följande problemprecisering: Vilka arbetsuppgifter har förskollärare, fritidspedagoger och grundskolans tidigareårlärare i klassrummet? Finns det någon samverkan och hur ser den i så fall ut?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsuppgifter
lika villkor
pedagoger
pysslande resurs
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3327 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics