Nätverk kring elever inom autismspektrumet

DSpace Repository

Nätverk kring elever inom autismspektrumet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nätverk kring elever inom autismspektrumet
Author Andersson, Jonas ; Fornestedt, Stefan
Date 2007
English abstract
Studien har som grund det sociokulturella perspektivet. Individer inom autismspekt-rumet finns i samhället och således även i skolan. Vi har träffat på dessa elever både i den vanliga grundskolan och i särskolan. Syftet med studien är att beskriva två olika nätverk kring sådana elever, en i grundskolan och en i särskolan och det samarbete som sker mellan de berörda parterna och skolans roll i detta. Huvudfrågor och problem-formulering är: Vilka är de olika delarna som ingår i ett nätverk för en elev inom autismspektrumet? Vilka är de viktigaste insatserna för eleven? Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på metoderna intervju och observation. Urvalet är en elev i särskolan och en elev i den vanliga grundskolan. Undersökningen genomfördes genom att vi i varje nätverk observerade eleven, intervjuer gjordes med en förälder, en lärare samt ytterligare en representant för en institution. Resultaten är att det i de två under-sökta nätverken inte finns något forum som de möts i. Det förekommer endast ett sporadiskt samarbete och då framförallt när problem uppstår. Skolan har en betydelse-full roll i nätverkets arbete för träning av elevens sociala färdigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Autismspektrum
Nätverk
grundskola
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3328 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics