DET GÖR ONT - DET GÖR ONT. MUSIKENS BETYDELSE FÖR ATT LINDRA KRONISK SMÄRTA. EN LITTERATURSTUDIE.

DSpace Repository

DET GÖR ONT - DET GÖR ONT. MUSIKENS BETYDELSE FÖR ATT LINDRA KRONISK SMÄRTA. EN LITTERATURSTUDIE.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title DET GÖR ONT - DET GÖR ONT. MUSIKENS BETYDELSE FÖR ATT LINDRA KRONISK SMÄRTA. EN LITTERATURSTUDIE.
Author Assarsson, Marie ; Persson, Jane
Date 2006
English abstract
Both chronic pain and music have existed from the beginning of time and they exercise a great deal of influence over the human being on multidimensional levels. Music has been used throughout time to affect atmosphere and mood. Hence, the purpose of this study was to investigate whether music can relieve chronic pain. The method used was a literature review where our results were based on twelve scientific articles. The nursing care theories of Rosmarie Parse, where she describes the symbiosis between human and environment, served as a reference frame. In addition, Parse believes that there should be an alternative to traditional medicine. The results showed that music relieved pain both physiologically and psychologically. Apart from its pain relieving effects it resulted in relaxation and cognitive changes in the patient, which increased his sense of inner strength. This strength can in turn help the patient to take control over his pain so that it doesn’t overshadow his everyday life. It is easy to implement music in nursing care as it is simple, harmless and cheap. Music is also an excellent method of self-care.
Swedish abstract
Både kronisk smärta och musik har existerat från begynnelsen och de utövar stort inflytande på människan multidimensionellt. Musiken har genom tiderna använts för att påverka stämning och humör. Syftet med denna studie var därför att undersöka om musik har lindrande effekt på kronisk smärta. Metoden var en litteraturstudie där tolv vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet. Teoretisk referensram var Rosmarie Parses omvårdnadsteori, som beskriver människans symbios med miljön. Dessutom menar Parse att det ska finnas alternativ till den traditionella medicinen. Resultatet visade att musiken hade lindrande effekt både fysiologiskt och psykologiskt. Förutom smärtlindrande effekt uppstod avslappning och kognitiva förändringar som ökade patientens känsla av inre styrka. Denna styrka kan hjälpa patienten att ta makten över sin smärta så den inte överskuggar hela tillvaron. Musik i omvårdnaden är lätt att implementera då den är enkel, ofarlig och kostnadseffektiv. Den passar även utmärkt som egenvårdsåtgärd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject avslappning
chronic pain
helhetssyn
complementary
komplementär
holistic view
kronisk smärta
music
musik
pain relief
smärtlindring
relaxation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3339 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics