Erfarna pedagogers syn på varför en del elever tappar matematikintresset efter några år i grundskolan

DSpace Repository

Erfarna pedagogers syn på varför en del elever tappar matematikintresset efter några år i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Erfarna pedagogers syn på varför en del elever tappar matematikintresset efter några år i grundskolan
Author Senje, Agneta
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete var att undersöka några erfarna pedagogers uppfattningar om vilka faktorer som påverkar att en del elevers intresse för matematik markant avtar efter bara ett par år i skolan och pedagogernas syn på hur denna negativa trend kan brytas. Jag gjorde kvalitativa intervjuer med fem erfarna pedagoger som undervisar elever i år 4-6 i matematik. Mitt arbete visar att läraren är den allra viktigaste faktorn för elevers lust att lära matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject individualisering
intresse
lust
lärarens betydelse
läromedel
matematik
specialpedagog
variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3371 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics