Två specialpedagogers syn på sitt pedagogiska förhållningssätt i en mindre undervisningsklass

DSpace Repository

Två specialpedagogers syn på sitt pedagogiska förhållningssätt i en mindre undervisningsklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Två specialpedagogers syn på sitt pedagogiska förhållningssätt i en mindre undervisningsklass
Author Gannfelt, Helene ; Ottosson, Carina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att belysa vad två specialpedagoger anser om sitt förhållningssätt rörande elever med diagnosen autism. Med hjälp av intervjuer ville vi undersöka hur specialpedagogerna beskriver sitt tillvägagångssätt, förhållningssätt samt vad de anser om att tillämpa det i en vanlig klass. Vi intervjuade även två lärarkolleger till specialpedagogerna samt en representant från skolledningen för att undersöka vad de hade för kännedom om samt vad de ansåg om att tillämpa specialpedagogernas förhållningssätt i en vanlig klass. Sammanfattningsvis visar vårt arbete att specialpedagogerna anser att deras förhållningssätt handlar mycket om bemötande. Att ha en sund människosyn som bygger på en tro på det goda hos de människor vi möter är av största vikt. Vår studie visar också att ett gott samarbete mellan olika yrkesgrupper kan ha stor betydelse för att man ska lyckas nå ut till samtliga elever. Vår slutsats är att det skulle kunna vara fullt möjligt att tillämpa specialpedagogernas förhållningssätt i en vanlig klass och att det skulle vara till stor fördel för flera elever och inte bara de som har autism.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tillvägagångssätt
Förhållningssätt
Samarbete
Tillämpning
Bemötande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3374 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics