Svenskämnet i fokus - några lärares ämnesdidaktiska överväganden i praktiken.

DSpace Repository

Svenskämnet i fokus - några lärares ämnesdidaktiska överväganden i praktiken.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenskämnet i fokus - några lärares ämnesdidaktiska överväganden i praktiken.
Author Kjäll, Johanna ; Kristiansson, Sandra
Date 2007-01-24
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur undervisningen bedrivs i några utvalda klasser i år 1-5. Vi ville undersöka om lärarnas teoretiska ställningstaganden syns i den undervisning som de bedriver. Vi har observerat fem olika lärares undervisning och sedan intervjuat de berörda lärarna. Det går att hitta spår av lärarnas teoretiska ställningstaganden i deras respektive undervisningssituationer. Vi kan dock konstatera att undervisningen ser mycket olika ut i de olika klasserna och att lärarens syn på hur kunskap bildas påverkar undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/3379 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics