IUP i elevernas vardag - synliggör den deras utveckling

DSpace Repository

IUP i elevernas vardag - synliggör den deras utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IUP i elevernas vardag - synliggör den deras utveckling
Author Westergården, Sofie ; Örtqvist, Susanne
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att få en bild av hur de individuella utvecklingsplanerna, IUP, används i elevernas vardag, och huruvida de synliggör och tydliggör elevernas utveckling och lärandeprocess. Med hjälp av dels frågeformulär, och dels intervjuer med sex elever i grundskolans senare år från två olika skolor, ville vi se om eleverna upplevde att de individuella utvecklingsplanerna synliggjorde deras utveckling. Vi ville också se hur de individuella utvecklingsplanerna användes i deras dagliga skolarbete. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att eleverna ställer sig mer positiva till IUP ju mer aktivt de arbetar med den. Dessutom kan vi konstatera att även om eleverna inte alltid tycks medvetna om det, så tydliggör de individuella utvecklingsplanerna deras utveckling på så sätt att den ger dem en struktur i deras arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevperspektiv
individuell utvecklingsplan
IUP
lärandeprocess
metakognition
Handle http://hdl.handle.net/2043/3381 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics