"Skolans värld: en måltavla för experimentella förändringar" - en kvalitativ fördjupning kring ordningsbetyg

DSpace Repository

"Skolans värld: en måltavla för experimentella förändringar" - en kvalitativ fördjupning kring ordningsbetyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Skolans värld: en måltavla för experimentella förändringar" - en kvalitativ fördjupning kring ordningsbetyg
Author Domagala, Anders ; Hedin, Håkan
Date 2007
English abstract
The purpose of the essay is to examine grades in behaviour from several different angels. The general idea is to examine both positive negative effects of a grade in behaviour and help the reader to more clearly understand these effects. Further we aim to examine which attitudes teachers, the school’s management and students have towards a grade in behaviour.
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att utreda begreppet ordningsbetyg och belysa det ur olika infallsvinklar. Tanken är att ge läsaren en klarare bild av vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med ett ordningsbetyg. Vidare vill vi undersöka vilka attityder det finns gentemot ett ordningsbetyg från skolpersonals sida. Vi har intervjuat åtta personer som befinner sig i olika skolmiljöer. Fyra på högstadiet och fyra på gymnasiet. I urvalsgruppen återfinns både skolledare och lärare. Dessa intervjuer har vi sedan tolkat kvalitativt för att få svar på vår frågeställning kring ordningsbetyg. Sammanfattningsvis kom vi bland annat fram till att ordningsbetygen är ett komplext verktyg som skulle kunna föra mig sig både positiva och negativa effekter. Även om en del medelbråkiga elever skulle komma att skärpa sig så framkom det att de värsta förmodligen inte skulle ta notis om ytterligare ett betyg och eventuellt få problem vid en anställningsintervju i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ordningsbetyg
ordning
reda
oordning
folkpartiet
uppförande
betygskriterier
betyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/3384 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics