Lärares uppfattning om bedömningsmatriser på Hotell/restaurangprogrammet och Livsmedelsprogrammet

DSpace Repository

Lärares uppfattning om bedömningsmatriser på Hotell/restaurangprogrammet och Livsmedelsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares uppfattning om bedömningsmatriser på Hotell/restaurangprogrammet och Livsmedelsprogrammet
Author Stein-Beer, Göran ; Andreasson, Jörgen
Date 2007
Swedish abstract
Syftet är att undersöka vilken uppfattning en grupp lärare i Hotell och restaurang- och Livsmedelsprogrammet har om bedömning och betygsmatriser för att få ett underlag till bedömningsmatriser. Vi har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning på tre olika gymnasieskolor i tre olika kommuner. Resultatet av undersökningen visar på en positiv inställning till bedömning och betygsättning, resultatet visar också på en tveksamhet bland lärarna till själva utformningen av kriterierna, som inte ger en stabil grund för en likvärdig bedömning. Ett mer samlat och fortlöpande underlag i matriser kunde underlätta betygsättningen när kursen är slut. Slutsatsen i vårt arbete är att det har varit intressant och nya vinklingar på problemen har ständigt dykt upp med nya tankar och lösningar som följd på detta. Vi ser ett stort intresse bland lärarna för en fortsatt utveckling av vårt arbete som vi tycker är positivt. Vårt framtida mål med detta arbete kan vara att utveckla en interaktiv mjukvara. Detta ska vara ett dataprogram som kan agera tillsammans med skolans nätverk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
betyg
likvärdighet
lärare
matriser
mål
riktlinjer
Handle http://hdl.handle.net/2043/3404 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics