Sjuksköterskans preoperativa skattning av smärta hos patienter med frakturer på nedre extremiterna - en emprisk studie

DSpace Repository

Sjuksköterskans preoperativa skattning av smärta hos patienter med frakturer på nedre extremiterna - en emprisk studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans preoperativa skattning av smärta hos patienter med frakturer på nedre extremiterna - en emprisk studie
Author Adler, Martina ; Waller Bergqvist, Svava
Date 2007
English abstract
Pain is something subjective and it is only the patient who knows how much pain he has. Pain measurement gives the nurse a perception of the patients’ experience of pain. Nurses often come in contact with patients with pain and that is why it is important to assess the patients’ pain adequately. Different instruments for pain assessment have been developed and are a complement to the nurse in pain measurement. The aim of this study is to get better knowledge and insight into pain measurement from a nurse’s perspective. The study also examines which methods are used in pain measurement, how assessments function in every day medical practise and nurses’ attitudes towards pain measurement. The method of data collection was to interview 9 nurses at two orthopaedic wards. The analysis was done by modified manifest content analysis where four main categories were compiled. Nurse’s pain measurement is individual. If the patient is oriented to time and room the nurse uses visual analoge scale (VAS). If the patient suffers from cognitively dysfunction the nurse looks at the movement pattern or asks about pain. VAS is the tool that is most common. The advantage by using VAS is easy to document. The disadvantage is that some patients learn what to say to get painrelieving.
Swedish abstract
Smärta är något subjektivt och det är bara patienten som kan säga hur ont han har. Smärtskattning ger sjuksköterskan en uppfattning om patientens upplevda smärta. Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med patienter med smärta, därav vikten av att kunna skatta smärta hos en patient på ett adekvat sätt. Olika smärtskattningsinstrument har tagits fram och är ett hjälpmedel till sjuksköterskan vid smärtskattning. Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap och insikt i smärtskattningen ur en sjuksköterskas perspektiv. Vidare frågeställningar är vilka metoder som används vid smärtskattning, hur instrumenten fungerar i den kliniska vardagen samt sjuksköterskornas attityder gentemot smärtskattning. Metoden för datainsamlingen var att intervjua 9 sjuksköterskor på två ortopedavdelningar. Analysen skedde enligt en modifierad manifest innehållsanalys där fyra huvudkategorier arbetades fram. Det är individuellt hur sjuksköterskor smärtskattar en patient. Är patienten orienterad till tid och rum används visuell analog skala (VAS). Är det en patient med kognitiv nedsättning tittar sjuksköterskan på rörel-semönster eller frågar om smärta. VAS är det instrument som är mest känt. Fördelen med VAS är att det är lättdokumenterat. Nackdelen är att vissa patienter lär sig vad som ska sägas för att få smärtstillande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
sjuksköterskor
skattningsinstrument
smärta
smärtskattning
attitudes
measurement tools
nurses
pain
pain measurement
Handle http://hdl.handle.net/2043/3407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics