Attityder och följsamhet vid handhygien hos sjukvårdspersonal

DSpace Repository

Attityder och följsamhet vid handhygien hos sjukvårdspersonal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Attityder och följsamhet vid handhygien hos sjukvårdspersonal
Author Karlsson, Sara ; Kristensson, Lina
Date 2007
English abstract
The aim of this study was to compile scientific knowledge of health personnel’s attitudes towards hand hygiene. The result is based on 10 scientific articles. The result shows that health personnel have a positive attitude toward hand hygiene when contact with patients or exposure of body fluids. On the other hand, negative attitude are shown when using gloves, believes that hand hygiene causes skin irritation or when hand disinfection is not easily accessible. Personnel’s knowledge and their superior’s opinions about hand hygiene have an effect on the personnel’s attitude. The summary is that more knowledge among the personnel is needed to change their attitudes and behaviour of hand hygiene. More research about health personnel’s attitudes towards hand hygiene are even needed in a more specific way where different professions attitudes are investigated, so that education can adjust to their particular needs.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa vetenskaplig kunskap om hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot handhygien. Resultatet baseras på 10 st vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att sjukvårdspersonal har en positiv attityd till handhygien vid patientkontakt eller vid exposition av kroppsvätska. Däremot finns en negativ attityd vid användandet av handskar, tro att handhygien orsakar hudirritation och när handhygiensmedel ej finns lättillgängligt. Personalens attityder påverkas av vilken kunskap de har och deras arbetsledares åsikter gällande handhygien. Slutsatsen är att personalen behöver ökad kunskap inom detta ämne för att därmed påverka deras attityder och hur de utför handhygien. Ytterligare forskning kring sjukvårdspersonals attityder gentemot handhygien behövs och då mer inriktad på enskilda yrkeskategorier för att kunskapsutbildningar ska kunna anpassas till specifika behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityd
attitude
följsamhet
compliance
handhygien
hand hygiene
kunskap
knowledge
riktlinjer
guidelines
sjukvårdspersonal
health personnel
Handle http://hdl.handle.net/2043/3410 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics