Vågar du äta ute? Elevernas uppfattningar och kunskaper om hygien.

DSpace Repository

Vågar du äta ute? Elevernas uppfattningar och kunskaper om hygien.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vågar du äta ute? Elevernas uppfattningar och kunskaper om hygien.
Author Bengtsson, Mia ; Danilo, Anders
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevernas kunskapsnivå i årskurs 3 inom livsmedelshygien samt att få en uppfattning om elevernas kunskaper lever upp till de utsatta kursmålen. Ytterligare ett syfte är att ta reda på när eleverna anser att de lär sig bäst. Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Till vår hjälp har vi använt oss av en enkät där vi får reda på elevernas inställning och kunskap om hygien. Av de elever som hjälpt oss med enkäten, ställde några även upp på en intervju . Vi menar att eleverna inte har de kunskaper inom hygien som krävs för att arbeta som självständiga yrkesmän/kvinnor. Hygienen är inte tillräckligt god ute på restauranger och bagerier och vi anser efter denna studie att det bland annat är i elevernas yrkesutbildning det brister. Vi kommer att undervisa i kursen hygien. Studien vi har gjort kommer att underlätta planeringen och uppbyggnaden av kursen och kurs-materialet för oss i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hygien
livsmedel
kunskap
kursmål
lärande
egenkontroll
de 4:Fn
Handle http://hdl.handle.net/2043/3412 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics