Arbetslaget och det ämnesövergripande samarbetet - en studie av en gymnasieskola

DSpace Repository

Arbetslaget och det ämnesövergripande samarbetet - en studie av en gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetslaget och det ämnesövergripande samarbetet - en studie av en gymnasieskola
Author Höglund, Mari ; Lindström, Jeanette
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur det ämnesövergripande samarbetet fungerar i arbetslagen på en gymnasieskola. Vi vill även synliggöra och jämföra lärarnas och rektorns visioner inom detta område. Inledningsvis ges en litteraturöversikt angående arbetslagsarbete och ämnesövergripande samarbete. Genom en enkätundersökning av lärarna på den aktuella gymnasieskolan samt genom en intervju med skolans rektor vill vi belysa det faktiska förhållandet i frågeområdet för vårt arbete. Sammanfattningsvis pekar våra resultat på att det hos lärarna finns både ambition och kompetens att arbeta ämnesövergripande, men att det praktiska utförandet bromsas av olika omständigheter. Den faktor som främst visar sig försvåra detta samarbete är tidsbrist. Ytterligare faktorer av betydelse som försvårar det ämnesövergripande samarbetet är lokalernas utformning, schemaläggning och en ökad decentralisering. Vår undersökning visar på viss skillnad mellan lärarnas och rektorns uppfattning främst när det gäller tidsaspekten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetslag
arbetslagsutveckling
gymnasieskola
ämnesövergripande samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/3415 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics