”Vi har det typ några gånger om året…” - Praktiskt arbete i den naturvetenskapliga undervisningen

DSpace Repository

”Vi har det typ några gånger om året…” - Praktiskt arbete i den naturvetenskapliga undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vi har det typ några gånger om året…” - Praktiskt arbete i den naturvetenskapliga undervisningen
Author Lassen Törn, Magnus ; Svensson, Marleen
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att kartlägga samförståndet mellan lärare och elever, vad gäller det praktiska arbetet i den naturvetenskapliga undervisningen. Vi har med hjälp av enkäter till lärare och elever genomfört en kvantitativ undersökning. Resultatet av denna visar att det i samtliga klasser i liten utsträckning diskuteras varför man genomför en praktisk uppgift. Detta till trots att tre av fyra lärare hävdar att praktiskt arbete är viktigt för elevernas lärande, vilket även eleverna tycker. Vidare visar resultatet att det ofta förekommer en genomgång före det praktiska arbetet, s.k. pre-lab, men att det sällan eller aldrig förekommer någon genomgång efter det praktiska arbetet, s.k. post-lab. Innehållet i dessa är läraren och eleverna inte överens om. Slutsatsen blir att det i samtliga undersökta klasser finns en hel del brister i samförståndet, vad gäller det praktiska arbetet i den naturvetenskapliga undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samförstånd
enkät
laboration
naturvetenskap
elever
lärare
praktiskt arbete
pre-lab
postlab
syfte
Handle http://hdl.handle.net/2043/3418 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics