Om lärares och elevers motivation

DSpace Repository

Om lärares och elevers motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om lärares och elevers motivation
Author Ivarsson, David ; Altervall, Joakim
Date 2007
Swedish abstract
Altervall, Joakim & Ivarsson, David. (2007) Om lärares och elevers motivation. (On Teachers’ and Pupils’ Motivation). Skolutveckling och ledarskap, Allmänna utbildningsområdet 60 poäng, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad som motiverar lärare och elever och vilka drivkrafter de har för att verka i skolan. Vidare vill vi undersöka hur dessa krafter överensstämmer, skiljer sig åt och hur de samverkar med varandra. Vi har intervjuat sex lärare och sex elever. Dessa intervjuer tolkade vi kvalitativt utifrån ett antal teoretiska perspektiv för att förklara vad som motiverar dessa lärare och elever. Sammanfattningsvis konstaterar vi att lärare och elever motiveras av samma faktorer samt att deras motivation är beroende av varandra. Vi förespråkar att relationen mellan lärare och elever inte bara är professionell utan också har en personlig sida.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject extrinsic
intrinsic
motivation
neråtgående och uppåtgående spiral
professionell och personlig relation
självbild
Handle http://hdl.handle.net/2043/3419 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics