Elevers känslor och tankar kring matematik. En jämförelse mellan elever i skolår 3 och 6. Students feelings and thoughts about mathematics. A comparison between students i school year 3 and 6.

DSpace Repository

Elevers känslor och tankar kring matematik. En jämförelse mellan elever i skolår 3 och 6. Students feelings and thoughts about mathematics. A comparison between students i school year 3 and 6.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers känslor och tankar kring matematik. En jämförelse mellan elever i skolår 3 och 6. Students feelings and thoughts about mathematics. A comparison between students i school year 3 and 6.
Author Ström, Anders ; Svensson, Gustav
Date 2007
English abstract
Ström, Anders and Svensson, Gustav (2007). Students feelings and thoughts about mathematics. A comparison between students in school year 3 and 6. The purpose of this essay is to study students feelings and thoughts about the subject mathematics and to do a comparison between students in school year 3 and 6 and to see if there are any differences. We will also investigate wheter there is any connections according how the school teach and how the students feel. The study presents a summary of previous research on difficulties in mathematics and the part the special needs educational teacher takes. By interviewing twelve students, six of them in school year 3 and six of them in school year six, we are trying to describe how the students are thinking and feeling about the subject mathematics and describe what it is that affects their way of looking at the subject. To sum up, it appears that students who are having difficulties with mathematics both are aware of their situation and also have negative feelings and thoughts about the subject. The students who are not having difficulties with mathematics understands that they find the subject easy to learn and their feelings and thoughts about mathematics are mainly positive. It also turned out that the positive feelings about mathematics decreases when we compared students in school year 3 and school year 6. We established that most students would like to train mathematics more practical, with a group oriented and experimental work procedure. We also established that students who are having difficulties with mathematics generally are satisfied with the support they are given by the special needs educational teachers, but that they do not feel that it is sufficient.
Swedish abstract
Ström, Anders och Svensson, Gustav (2007).Elevers känslor kring matematik. En jämförelse mellan elever i skolår 3 och 6. (Students feelings and thoughts about mathematics. A comparison between students in school year 3 and 6). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att undersöka elevers känslor och tankar kring ämnet matematik och göra en jämförelse mellan elever i skolår 3 och 6 och se om det finns några skillnader. Vi kommer också att undersöka om det finns något samband med hur skolan arbetar och hur eleverna känner sig. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om matematiksvårigheter samt den specialpedagogiska rollen. Genom intervjuer av tolv elever, sex som går i skolår 3 och sex som går i skolår sex, vill vi få en bild av hur eleverna tänker och känner kring ämnet matematik och vad det är som påverkar deras sätt att se på ämnet. Sammanfattningsvis visar det sig att de elever som befinner sig i matematiksvårigheter dels är medvetna om sin situation, dels har negativa känslor och tankar kring ämnet. De elever som inte är i matematiksvårigheter är på det klara med att de har lätt för ämnet och deras känslor och tankar kring matematik är i huvudsak positiva. Det visade sig också att de positiva känslorna för matematik avtar vid en jämförelse mellan elever i skolår tre och skolår sex. Vi konstaterade att de flesta elever skulle vilja arbeta mer praktiskt med matematik , med ett grupporienterat och laborativt arbetssätt. Vi fann också att elever i matematiksvårigheter i allmänhet är nöjda med det specialpedagogiska stöd de får, men att de inte tycker att det är tillräckligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
känslor
tankar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3422 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics