Populärkultur i skolan - uttryck, användning och attityd

DSpace Repository

Populärkultur i skolan - uttryck, användning och attityd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Populärkultur i skolan - uttryck, användning och attityd
Author Odebrant, Ellen
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur elevernas erfarenheter av populärkultur tar sig uttryck inom skolans ram samt vilka attityder detta möts av från läraren. Materialet är insamlat främst genom observationer av en klass i skolår fyra. Observationerna genomfördes under en vecka, i samtliga moment av elevernas skoldag, och kompletterades med att läraren och fyra elever intervjuades. Elevernas populärkulturella erfarenhet tog sig en mängd olika uttryck. Dessa yttryck användes huvudsakligen i syften som hade med socialisation, identitetsskapande och omvärldsorientering att göra. Lärarens attityd visade sig till stor del stämma överens med skolans traditionella kultursyn, där man anser sig företräda en majoritetskultur som bör överföras till eleverna och där populärkultur rankas lågt. De övergripande slutsatserna av undersökningen är att det finns en diskrepans mellan skolans och elevernas kultur och att skolan har behov av att vidga sin kultursyn för att konstruktivt kunna bidra till den kulturella utvecklingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject populärkultur
kultur
kulturella förändringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3425 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics