Vad gör spanskan populär? - En undersökning av elevers åsikter om sina språkval i grundskolan

DSpace Repository

Vad gör spanskan populär? - En undersökning av elevers åsikter om sina språkval i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad gör spanskan populär? - En undersökning av elevers åsikter om sina språkval i grundskolan
Author Isaksson, Anja
Date 2007
Swedish abstract
Jag har gjort en undersökning om orsakerna bakom spanskans ökade popularitet som språkval i grundskolan. Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ och syftar till att genom enkäter och intervjuer utröna de bakomliggande orsakerna till språkval i allmänhet och spanskans ökade popularitet synnerhet. Jag har sökt svar på mina frågor både hos de elever som valt spanska som språkval och även hos de elever som har valt andra språk och frågat dem om deras erfarenheter och åsikter. Min slutsats är att spanskan har blivit en medelväg mellan tyskan och franskan där tyskan anses vara ett fult språk och franskan anses mycket svårare än de båda andra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityd till språk
Grundskolan
Moderna språk
Spanska
Språkval
Handle http://hdl.handle.net/2043/3427 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics