Varför bär vi vita kläder?

DSpace Repository

Varför bär vi vita kläder?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför bär vi vita kläder?
Author Nilsson, Anna ; Nilsson, Kajsa
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att undersöka gymnasielärares uppfattningar om hotell- och restaurangprogrammets och livsmedelsprogrammets hygienkurs LMK 1204, och utifrån det konstruera en kursplan för nämnd kurs. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om lärares arbete på yrkesförberedande gymnasieprogram, och elevers på samma program uppfattningar om sin utbildning. Vi har arbetat med kvalitativ metodteori och intervjuat lärare på hotell- och restaurangprogrammet och livsmedelsprogrammet om deras uppfattningar om hygienkursen LMK 1204. Med utgångspunkt i de teman vi fick fram vi analys av intervjumaterialet, konstruerade vi en egen kursplan. Sammanfattningsvis tyckte lärarna att det är svårt att kombinera teori med praktik i undervisningen och att få tid till att samarbeta med andra lärare. De upplevde det också som att eleverna har svårt att på de praktiska lektionerna praktisera det de lärt sig i teorin. Vi har i enlighet med lärarnas uppfattningar konstruerat en kursplan som underlättar lärarnas undervisning och ger eleverna större möjligheter att koppla ihop teori med praktik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasielärare
hotell- och restaurangprogrammet
hygienkurs
livsmedelsprogrammet
uppfattningar
yrkesförberedande program
Handle http://hdl.handle.net/2043/3430 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics