Nivåindelade klasser, vem gynnar de egentligen?

DSpace Repository

Nivåindelade klasser, vem gynnar de egentligen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nivåindelade klasser, vem gynnar de egentligen?
Author Isacsson, Wendy ; Saadi, Hanna
Date 2007-01-29
Swedish abstract
Syftet med följande arbetet är att undersöker hur det gick för barn som föddes 1990 i nivåindelade klasser i en skola i södra sverige. Arbetet ger en översikt om tidigare forskning om nivåindelade klasser kontra blandklasser. Vi jämför samma elevers nationella prov i årskurs fem, då barnen fortfarande gick i blandklasser, med resultaten från de nationella proven i årskurs nio då eleverna hade gått i blandklasser i tre års tid. Jämförelsen görs i de tre kärnämnena matematik, svenska och engelska. Eleverna svarade också på en enkät om hur de upplevde sin klassituation.. Resultaten visade att de elever som gick i de högsta klassnivåerna förbättrade sina studieresultat från år fem i en betydlig större utsträckning än barnen som gick i de lägsta klassnivåerna. Vår undersökning visar att de enda som gynnas av nivåindelningen faktiskt är lärarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject klassbyte
nationella prov
nivåindelade klasser
resultat
självkänsla
årskurs fem
årskurs nio
Handle http://hdl.handle.net/2043/3432 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics