Specialpedagogers uppfattningar om familjesamverkan kring barn i behov av särskilt stöd.

DSpace Repository

Specialpedagogers uppfattningar om familjesamverkan kring barn i behov av särskilt stöd.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogers uppfattningar om familjesamverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
Author Paulin, Inger ; Widèn, Anne-Charlotte
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att kartlägga och granska hur specialpedagoger anser att samverkan mellan specialpedagogen och familjen bör utformas. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring familjesamverkan och över specialpedagogers erfarenheter och intentioner av hur samarbetet kan utformas. Genom att intervjua specialpedagoger med olika grundutbildning, verksamhetsområden och erfarenheter ville vi sträva efter att få helhetsperspektiv inom området familjesamverkan. Vi har baserat vårt arbete på Bronfenbrenners och Vygotskijs teorier. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att fenomenet samverkan kan ses ur olika perspektiv. Att samverka är komplext genom att allt påverkar allt, kunna öppna sina gränser för att ta och ge i förhållande till omgivningen. Familjesamverkan påverkas av erfarenheter, tid, problematik och verksamhetskultur. Motivationen för båda parter i samverkan är att utifrån ett helhetsperspektiv se till barnets bästa. Ett lyckat samarbete genomsyras av ett ödmjukt förhållningssätt som bygger på ömsesidighet och delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject familjesamverkan
inflytande
motivation
perspektiv
ömsesidighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3433 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics