Hur modersmålslärare arbetar för att stärka elevers identitet och historiemedvetande

DSpace Repository

Hur modersmålslärare arbetar för att stärka elevers identitet och historiemedvetande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur modersmålslärare arbetar för att stärka elevers identitet och historiemedvetande
Author Hugoson, Ulrika ; Calmstedt, Robert
Date 2007-01-30
English abstract
The main purpose with our essay is to illustrate how teachers in mother tongue education handle history of the country of origin and comparisons to Swedish conditions. Starting from this we will explore how mother tongue education strengthens students´ identities and with that their historical consciousness. We will discuss concepts like mother tongue education, identity and historical consciousness. To achieve highest possible results we carried out a qualitative interview research with different teachers of mother tongue education. In addition to this we made a questionnaire research among the students at the schools were we had our practical teacher’s education. In the result we illustrated that mother tongue education could provide the students with better conditions to strengthen their identity. This by acquiring knowledge about their country of origin’s history, culture, tradition and the social life.
Swedish abstract
Målet med vårt arbete är att belysa hur modersmålslärare hanterar undervisning om ursprungslandets historia och jämför detta med svenska förhållanden. Med utgångspunkt från detta har vi undersökt hur modersmålsundervisningen kan stärka elevers identitet och därmed historiemedvetandet. Vi kommer därmed att lyfta fram begreppen modersmålsundervisning, identitet och historiemedvetande. För att uppnå bästa möjliga resultat har vi genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med olika modersmålslärare. Vi har dessutom gjort en enkätundersökning bland eleverna på skolorna vi har haft vår verksamhetsförlagda tid. Av resultatet fick vi fram att modersmålsundervisningen kan ge elever bättre förutsättningar att kunna stärka sin identitet. Detta genom att tillägna sig kunskaper om ursprungslandets historia, kulturer, traditioner och samhällsliv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmålsundervisning
modersmålslärare
ursprungshistoria
identitet
historia
historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3435 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics