Att arbeta med tecknade serier i undervisningen

DSpace Repository

Att arbeta med tecknade serier i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med tecknade serier i undervisningen
Author Eriksson, Christina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med min undersökning har varit att undersöka hur man kan använda sig av serietecknande och tecknade serier i undervisningen med elever som har Svenska som andraspråk och vad elever och lärare anser om detta. Syftet har även varit att undersöka om - och i så fall - hur arbete med serietecknande och tecknade serier kan främja språkutvecklingen. Undersökningen har baserats på fyra lektioner då eleverna fick arbeta med serietecknande och tecknade serier. Dessa lektioner fick eleverna utvärdera. Dokumentationen gjordes genom dagboksanteckningar, kvalitativa intervjuer med deltagande elever och lärare samt elevernas skriftliga utvärderingar. Resultatet visade att eleverna genomgående fann arbetet med tecknade serier som meningsfullt och roligt och att de i ökad omfattning vill arbeta med tecknade serier i undervisningen. Även lärarna såg positivt på undervisningsformen. Huruvida serietecknande och tecknade serier mer explicit kan främja språkutvecklingen är svårt att besvara. Eleverna visade dock på stort engagemang, fantasirikedom och kreativitet, vilket torde vara faktorer som har främjat språkutvecklingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tecknade serier
serietecknande
undervisningsförsök
fantasi
kreativitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3438 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics