Kan man arbeta ämnesöverskridande på Industriprogrammet?

DSpace Repository

Kan man arbeta ämnesöverskridande på Industriprogrammet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan man arbeta ämnesöverskridande på Industriprogrammet?
Author Persson, Roland
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för ett ämnesöverskridande arbete på industriprogrammet med inriktning mot Träteknik. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om ämnesöverskridande arbete. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag se hur arbetslaget, som består av fyra lärare, på ett industriprogram såg på ett sådant arbete. Jag har även intervjuat platschefen för att få skolledningens syn på ämnesöverskridande arbete. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att förutsättningarna finns för ett ämnesöverskridande arbete. De jag intervjuade såg positivt på möjligheterna för ett ämnesöverskridande arbete. De hinder respondenterna såg har med tid och samordning att göra. Lärarna och platschefen är alla överens om att det ger eleverna en helhetssyn på lärandet och gör dem mer motiverade
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject helhetssyn
samarbete
ämnesintegrering
ämnesövergripande arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/3440 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics