Elevdemokrati - teori eller verklighet?

DSpace Repository

Elevdemokrati - teori eller verklighet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevdemokrati - teori eller verklighet?
Author Rinse, Catja
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka om och i vilken grad eleverna upplever demokrati på en gymnasieskola. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om elevdemokrati. Med hjälp av en enkätundersökning ville jag se om eleverna upplever elevinflytande på sin skola. Av 754 tillfrågade elever är det 241 (32 %) som har svarat på en webbaserad respondentenkät. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att de elever som svarat upplever demokrati i olika grad för olika frågor. Exempelvis svarar flertalet att de känner att de blivit respekterade för den de är under sin tid på skolan, att de upplevt att de är värda att bli lyssnade på och att de lärt sig att lyssna på andra. Däremot tycker de inte att klassrådet är ett särskilt bra tillfälle att föra fram sin åsikt i och de vet inte precis vilka beslut som fattas i skolans styrelse eller i elevrådet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ansvar
elevdemokrati
elevinflytande
elevmedverkan
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3441 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics