Vem skall bestämma? Om litteraturval och skolkanon i grundskolans senare år

DSpace Repository

Vem skall bestämma? Om litteraturval och skolkanon i grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem skall bestämma? Om litteraturval och skolkanon i grundskolans senare år
Author Johansson, Håkan ; Gibe, Martin
Date 2007
Swedish abstract
Hösten 2006 lades det fram en motion om litterär kanon i skolan. Den föreslog upprättandet av en lista på böcker som alla elever i svenska skolor skall läsa. De idag gällande styrdokumenten för skolan överlåter bokvalet på lärarna. Vi intervjuade tre svensklärare i grundskolans senare år för att få veta hur de förhöll sig till kanon och på vilka premisser de väljer böcker till sina elever idag. Resultaten analyserade vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vi fann att lärarna sa sig välja litteratur som ligger nära eleverna innehållsmässigt och språkligt, och undvek litteratur som eleverna inte kan identifiera sig med. Detta var ett viktigt argument till varför de var negativa till en nationell skolkanon. Deras elever har inte tillräckliga redskap för att ha behållning av många av de stora klassikerna. Lärarna vill själva välja litteratur, och menar att en eventuell skolkanon skulle få negativa konsekvenser för litteraturläsningen i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenska
grundskolan
litteraturval
kanon
litteratur
kulturarv
Handle http://hdl.handle.net/2043/3443 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics