Skillnader och likheter mellan det svenska och ryska skolsystemet på grundskolenivå

DSpace Repository

Skillnader och likheter mellan det svenska och ryska skolsystemet på grundskolenivå

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skillnader och likheter mellan det svenska och ryska skolsystemet på grundskolenivå
Author Jusopova, Karina Zarieta
Date 2007
English abstract
The research aims to compare the similarities and differences between the Swedish and Russian school systems at primary school level. To achieve this goal I have studied two school systems and compared different school documents in these two countries. The research was implemented with the help of questionnaires for pupils at one school in Sweden and one school in Russia. I asked Swedish and Russian pupils to fill out the questionnaire about their school system. My questions in this work are: does the child benefit by starting school earlier than the age of 7? What is their opinion towards studies in foreign languages? What attitudes do Swedish and Russian pupils have regarding school uniform? Would the pupils consider going to a single-gender school? The results of the research show that there are no major differences in what Swedish and Russian pupils think about their respective school systems. However there are some differences in their relation to work at their school, school uniform, and their favorite subjects.
Swedish abstract
Undersökningen syftar till att jämföra likheter och skillnader mellan det svenska och det ryska skolsystemet på grundskolenivå. För att uppnå detta syfte har jag bl.a. studerat de två skolsystemen och jämfört olika skoldokument i de båda länderna. Undersökningen har genomförts med hjälp av enkäter till elever i en skola i Sverige och en i Ryssland. Jag har bett de svenska och ryska eleverna att fylla i enkäterna om skolsystemet. Mina frågeställningar i detta examensarbete lyder: tjänar barnet på att börja skolan tidigare än vid 7 års ålder? Hur ställer de sig till studier i främmande språk? Vilken inställning till skoluniform finns det bland såväl svenska som ryska elever? Skulle eleverna kunna tänka sig att gå på en pojk- respektive flickskola? Resultat av undersökningen visar att det inte finns stora skillnader i vad de svenska och ryska eleverna tycker om sina respektive skolsystem. Däremot finns det stora skillnader bl.a. i deras attityd till skolarbete, skoluniform och favoritämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolsystemet
matematik
jämförelse
Ryssland
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/3448 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics