Lärarens Syn På Disciplin i Klassrummet

DSpace Repository

Lärarens Syn På Disciplin i Klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens Syn På Disciplin i Klassrummet
Author Cheikha, Fatma ; Ghoreishi, Maryam
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka lärarens syn på disciplin i klassrummet. Examensarbete behandlar ämnet disciplin i klassrummet och dess påverkan när det gäller inlärningsmiljö och arbetsro i klassrummet. Vi observerade och intervjuade fyra lärare från årskurs 1, 2, 4, 5 i en grundskola. Deltagarna i vår intervju var mellan 32 -53 år, en manlig, resten var kvinnliga. Våra frågeställningar är: hur tänker lärare om innebörden av disciplin, vilka olika faktorer som enligt lärare kan resultera i ett bra disciplinerat klassrum, vad lärarna, anser påverkar ordningen respektive oordning samt pedagogers motiv till disciplin i klassrummet. Resultatet visar att trots att lärarna hade delvis olika syn på disciplin och olika metoder för att upprätthålla den, var de alla eniga om att läraren måste vara tydlig med sitt ledarskap och sina instruktioner för att upprätthålla disciplin i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Disciplin
ordning
kontroll
socialt samspel och interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/3449 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics