Barns upplevelse av skolidrotten - en jämförande studie mellan barn med övervikt och fetma och normalviktiga barn.

DSpace Repository

Barns upplevelse av skolidrotten - en jämförande studie mellan barn med övervikt och fetma och normalviktiga barn.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns upplevelse av skolidrotten - en jämförande studie mellan barn med övervikt och fetma och normalviktiga barn.
Author Olsson, Sussi
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur barn med övervikt och fetma upplever skolidrotten i förhållande till normalviktiga barn. Undersökningsgruppen bestod av barn i årskurs fyra i en kommun från nordvästra Skåne. Sammanlagt deltog 76 barn med fördelningen 35 flickor och 41 pojkar varav 52 normalviktiga, 19 överviktiga och fem barn med fetma. Datainsamlingen genomfördes i form av gruppenkäter som delades ut, besvarades och samlades in vid samma tillfälle. Enkäten inleddes med frågor om hur barnen upplever skolidrotten, hur läraren och kompisarna behandlar barnet i fråga för att sedan komma in på hur det är att byta om och duscha tillsammans med kompisar. Avslutningsvis behandlar enkäten frågor om barnens fritidsaktiviteter. Resultaten visade att barnen oavsett kroppsvikt generellt sett mådde bra av alla aktiviteter medan procenttalet för de normalviktiga sjönk när de besvarade hur de mådde inför skolidrotten. Resultatet visade även att barnen överlag tyckte om att idrotta på fritiden, skillnaden mellan normalviktiga, överviktiga och barn med fetma var väldigt liten. Slutsatsen av resultatet var att överviktiga och barn med fetma inte upplevde skolidrotten mer negativt än normalviktiga barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
fetma
övervikt
skolidrott
upplevelse
årskurs fyra
Handle http://hdl.handle.net/2043/3452 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics