Individanpassad rättning - en metod för bedömning?

DSpace Repository

Individanpassad rättning - en metod för bedömning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individanpassad rättning - en metod för bedömning?
Author Malmkvist, Erika ; Nilsson, Charlotta
Date 2007-02-01
Swedish abstract
Vi har en uppfattning om att rättning har en funktion som metod inom skrivprocessen och som formativ bedömning. Rätt utförd rättning kan fylla flera funktioner i undervisningen. Denna studies syfte är att se på rättningens olika funktioner. Ett annat syfte med studien är att se på förhållandet mellan rättning och bedömning. Vi har valt att avgränsa oss till svensklärare som arbetar inom skolår 7-9, på gymnasiet samt på komvux eftersom att det är där man finner ämneslärarna. Studien genomfördes med hjälp av två separata enkätundersökningar vilka till form var både kvantitativa och kvalitativa. Studiens resultat ger indikationer om att lärare ser rättning som en undervisningsmetod och inte en bedömningsgrund. Rättning är i stor utsträckning en individanpassad metod i undervisningen. Då rättningen inte är likriktad är det av allra största vikt att bedömningen utgår från målen eftersom bedömningen är betygsgrundande. Resultatet visar även att rättningen har olika funktioner i utbildningen: som instrument för språkutveckling, formativ bedömning, identifiering av elevernas kunskaper och språkliga brister samt att den används som metod i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Rättning
bedömning
formativ
summativ
individanpassad
Handle http://hdl.handle.net/2043/3458 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics