Elevdemokrati - med utveckling för elever och lärare som bonus

DSpace Repository

Elevdemokrati - med utveckling för elever och lärare som bonus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevdemokrati - med utveckling för elever och lärare som bonus
Author Dahl, Eva
Date 2007
Swedish abstract
Utgångspunkten i mitt arbete har varit att ta reda på om jag som pedagog kan påverka elever att ta eget ansvar för sitt lärande. Frågorna jag ville ha svar på löd: Hur tänker elever då de fritt får välja bänkkamrat? Kan jag som pedagog, genom påverkan, vägleda elever till att finna sitt optimala inlärningsklimat? Hur överensstämmer elevernas motiv med de av mig bedömda för individen, för pedagogen och för gruppen som helhet? För att ta reda på om alla elever i klassen hade någon rastkamrat gjorde jag först ett sociogram i klassen. Själva undersökningen, aktionsforskningen, sträckte sig över fyra veckor. I början på veckorna lät jag eleverna välja bänkkamrat efter kriterier som jag påtalat inför valen. I slutet av veckan lät jag dem utvärdera. Undersökningsgruppen bestod av 15 elever, 7 flickor och 8 pojkar från en landsortsskola i nordvästra Skåne. Jag fann, på basis av min lärarerfarenhet, att många elever gjorde kloka val. Slutsatsen av detta är att med lite mer övning och hjälp från pedagogen skulle eleverna säkert kunna ansvara för sitt eget kunskapsinhämtande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning
elevinflytande
skolår 3
sociogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/3459 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics