Att undervisa genetik: problem och möjligheter

DSpace Repository

Att undervisa genetik: problem och möjligheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att undervisa genetik: problem och möjligheter
Author Ceplitis, Helene
Date 2007
Swedish abstract
De senaste årens forskning har tydligt visat på elevers svårigheter att utveckla begreppsförståelse inom ämnesområdet genetik. I denna studie har jag valt att intervjua lärare i några svenska gymnasieskolor för att undersöka om de identifierar samma problem med genetikundervisningen som finns dokumenterade i forskningslitteraturen samt hur de arbetar för att eleverna skall nå uppsatta kunskapsmål. De intervjuade lärarna bekräftar samtliga av de huvudproblem som forskningslitteraturen utpekar. Eleverna har svårt att utveckla begreppsförståelse inom den grundläggande genetiken. Detta leder bland annat till en mycket begränsad förmåga att, på basis av genetisk kunskap, ta ställning i frågor som rör gentekniska metoders tillämpningar. Avslutningsvis diskuteras möjligheterna att använda formativ utvärdering och att arbeta med autentiska problem för hjälpa och motivera eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genetik
genteknik
undervisning
didaktik
begreppsbildning
elevers förståelse
vardagsföreställning
förförståelse
formativ utvärdering
autentiska uppgifter
Handle http://hdl.handle.net/2043/3460 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics