Tankar kring ord - en undersökning om grundskoleelevers strategier och medvetenhet vid ordinlärning i franska

DSpace Repository

Tankar kring ord - en undersökning om grundskoleelevers strategier och medvetenhet vid ordinlärning i franska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar kring ord - en undersökning om grundskoleelevers strategier och medvetenhet vid ordinlärning i franska
Author Hässler, Sara
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur eleverna hanterar sin ordinlärning i franska och hur och om undervisningens utformning kan förändra deras strategier. Jag har genom enkäter och intervjuer undersökt hur elever i en åttondeklass tänker kring inlärning av ord och fraser och låtit dem prova och utvärdera olika ordinlärningsmetoder. Projektet STRIMS och Tornbergs forskningsresultat har gett inspiration till arbetet, samt Dunns och Boströms idéer om olika inlärningsstilar. Jag kunde konstatera att eleverna tycker att det är roligt med franska och de var positiva, men till en början motsträviga till att prova nya metoder för ordinlärning. Att i klassrummet låta eleverna reflektera över sin språkinlärning och testa olika metoder kan troligtvis öka deras medvetenhet om effektiva strategier. De behöver dock ett aktivt stöd under en längre tidsperiod för att förändra sina arbetsmetoder bestående.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject franska
grundskolan
inlärningsstilar
inlärningsstrategier
ordinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3464 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics