Lärares kunskap om elektronisk mobbning

DSpace Repository

Lärares kunskap om elektronisk mobbning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Skorup, Kerstin
dc.contributor.author Holmberg, Pia
dc.date.accessioned 2007-02-05T08:27:41Z
dc.date.available 2007-02-05T08:27:41Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3467
dc.description Mobbning är ett gammalt samhällsproblem, men man har nu funnit ett nytt sätt att nå sina offer, den elektroniska mobbningen. Arbetet inleds med en autentisk berättelse med intervjuer, dels med en tonåring som blivit utsatt för elektronisk mobbning, dels med hennes mamma som skildrar hur hon hanterade detta. Genom vårt syfte vill vi klarlägga lärares kunskap om elektronisk mobbning, lärares uppfattning om elevernas tillgång till digitala kommunikationsmedel på skolan och var lärarna anser att ansvaret ligger när det gäller att bekämpa den elektroniska mobbningen. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en enkätundersökning på sex skolor där 129 lärare har medverkat. Resultatet redovisas i tabeller som ger en överblick över materialet. Av svaren framgår att en stor del av lärarna inte fått någon utbildning i elektronisk mobbning, vilket kan leda till att många lärare undviker det elektroniska mobbningsproblemet genom att ignorera det istället för att ingripa. Praktiskt taget alla lärarna är medvetna om att elektronisk mobbning förekommer på deras skola. Medvetenheten är stor, men i mobbningsplanerna som vi mottog från samtliga skolor nämns inte detta nya sätt att trakassera. Undersökningen visar även att lärarna nästan aldrig chattar med eleverna på nätet. Många vuxna känner en stor osäkerhet inför den nya tekniken att kommunicera via nätet och har svårt att följa med i den snabba utvecklingen. Tabellerna presenterar likaså de digitala kommunikationsmedlens tillgänglighet på skolorna och visar bland annat att större delen av eleverna har möjlighet att kommunicera via nätet i skolan. Vi har även undersökt vem som bär ansvaret för vad som sker på den virtuella skolgården. Här påträffade vi olika ståndpunkter bland lärarna. Resultatet visade att ett gemensamt ansvar mellan lärare och föräldrar i denna fråga inte är en självklarhet. Vi menar att lärare idag står inför höga förväntningar och krav från både elever, föräldrar och rektor. Lärarna är ålagda att följa läroplanen och styrdokumenten. Kraven är stora men vi upplever genom vår undersökning att lärarna inte får tillräckligt med hjälpmedel för att på ett professionellt sätt kunna leva upp till dessa. Vi anser det angeläget att eleverna befinner sig i en samordnad värld mellan hem och skola i den digitala gemenskapen. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject mobbning en
dc.subject lagar en
dc.subject elektronisk en
dc.subject Internet en
dc.subject ansvar en
dc.subject lärare en
dc.subject kunskap en
dc.title Lärares kunskap om elektronisk mobbning en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics