Vardags- och verklighetsanknuten matematik? Hur, varför och varför inte.

DSpace Repository

Vardags- och verklighetsanknuten matematik? Hur, varför och varför inte.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vardags- och verklighetsanknuten matematik? Hur, varför och varför inte.
Author Eriksson, Viktoria ; Nordéus, Caroline
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt ett antal pedagoger som undervisar i skolåren 1 - 6 vardags- och verklighetsanknyter matematikundervisningen samt vilka fördelar och nackdelar de ser med detta arbetssätt. Undersökningen utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och genom analys av berörda pedagogers lokala arbetsplaner. Resultatet visar olika förslag på hur pedagogerna väljer att vardags- och verklighetsanknyta matematiken samt de fördelar detta undervisningssätt medför för deras elever. Vidare visar resultatet på vilket sätt de lokala arbetsplanerna påverkar pedagogernas förmåga att utöva denna typ av undervisning samt de nackdelar pedagogerna anser att det finns både för deras elever och för dem själva. Genom att vardags- och verklighetsanknyta matematikundervisningen med dessa fördelar och nackdelar i åtanke kan slutsatsen dras att matematiken blir mer verklig för eleverna om undervisningen utgår från elevernas egna erfarenheter enligt pedagogerna i undersökningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lokala arbetsplaner
undervisning
vardagsanknuten matematik
verklighetsanknuten matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3468 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics