”Det finns så mycket att välja från nu för tiden…” – om svensklärares val av texter till undervisningen

DSpace Repository

”Det finns så mycket att välja från nu för tiden…” – om svensklärares val av texter till undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det finns så mycket att välja från nu för tiden…” – om svensklärares val av texter till undervisningen
Author Persson, Elin
Date 2007
Swedish abstract
Det ökade medieflödet och har gjort att svensklärare har ett allt större utbud av texter att ta ställning till. Skolan har beskyllts för att ha ett dualistiskt synsätt på högkultur och populärkultur, skola och fritid. I den här undersökningen används kvalitativa intervjuer med lärare i grundskolan tidigare år för ta reda på vad som ligger till grund för svensklärares val av text till undervisningen samt en enkät för att se huruvida det finns en tydlig gräns mellan skola och fritid vad gäller de texter som eleverna möter. En övergripande frågeställning i undersökningen är också vilken medvetenhet svensklärarna uppvisar i sina val av text. Undersökningen visar på sex motiv eller faktorer som styr lärarnas val av text: tillgänglighet, användbarhet, elevgruppsunderlag, innehåll, form och estetik samt personligt intresse och erfarenhet. Lärarna tycks medvetna om vilka värderingar de vill förmedla till eleverna men tycks inte ha problematiserat dessa utifrån sig själva som person. Man verkar också göra en åtskillnad inte bara mellan skola och fritid, utan också mellan lust och lärande, där populärkulturella texter enbart står för lust.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject medvetenhet
populärkultur
svensklärares val av texter
värderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3470 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics