Matematik med hela kroppen - inte bara med knoppen

DSpace Repository

Matematik med hela kroppen - inte bara med knoppen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Matematik med hela kroppen - inte bara med knoppen
Author Bernerskog, Ann-Charlotte
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att se inom vilka områden/moment i matematikundervisningen för skolår 1 och 2 som det är möjligt att arbeta med kroppen som ett laborativt redskap och vad vinner vi med att arbeta med hela kroppen. Arbetet ger exempel på tidigare forskning inom området inlärning genom fysisk aktivitet och visar på samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer i matematik och svenska. Med hjälp av intervjuer av de delaktiga grundskollärarna i projektet fann jag fem-ton moment/områden i matematikundervisningen, där det är möjligt att arbeta med hela kroppen som ett laborativt redskap. Vinsterna med detta arbetssätt är enligt de intervjuade lärarna, att eleverna upplever matematiken som rolig och övningarna som lustfyllda, eleverna får flera annorlunda övningstillfällen, läsför-ståelse och ordkunskap övas, elever som har svårt att sitta koncentrerade en längre tid får möjlighet till pedagogiska avbrott med matematik integrerat med rörelse. Nyckelord: Fysisk aktivitet, individanpassat, konkret matematik, laborativt red-skap, positiva skolprestationer, ämnesövergripande.
Pages 11
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Note Stipendiat 2005. Rapporten publicerad 2007.
Handle http://hdl.handle.net/2043/3475 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics