Differentiering i skolan - om elitskolor och nivågruppering

DSpace Repository

Differentiering i skolan - om elitskolor och nivågruppering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Differentiering i skolan - om elitskolor och nivågruppering
Author Lindén, Simon
Date 2007-02-05
English abstract
The aim of this study is to examine the pros and cons of a differentiated school system. The study is based on interviews with two politicians, one businesswoman, two mathematicians and two teachers. The interviews are analysed to focus on the different arguments for or against differentiation that appear in the interviews. These arguments are weighed and examined more closely in the conclusion of the study.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka vilka för- och nackdelar som finns med ett differentierat skolväsende i form av elitskolor eller nivågrupperingar. Undersökningen bygger på intervjuer med sju personer från fyra olika yrkeskategorier. Kategorierna är politiker, företagare, akademiker (i form av universitetsmatematiker) och lärare (i form av en lärare och en lärarstudent). De resonemang som framkommer i intervjuerna analyseras och listas för att ge svar på frågeställningen. De vägs också emot varandra i en slutlig diskussion om vad de sammantaget säger om differentiering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject differentiering
elitskola
nivågruppering
intervju
Handle http://hdl.handle.net/2043/3476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics