Att höja självkänslan hos tjejer på gymnasiet. Möjligheter och svårigheter, de senare betraktade ur ett genusperspektiv.

DSpace Repository

Att höja självkänslan hos tjejer på gymnasiet. Möjligheter och svårigheter, de senare betraktade ur ett genusperspektiv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att höja självkänslan hos tjejer på gymnasiet. Möjligheter och svårigheter, de senare betraktade ur ett genusperspektiv.
Author Funck, Helena ; Karlsson, Kristina
Date 2007
English abstract
The purpose of the following work is to examine how a couple of teachers and female students in upper secondary school discuss teachers' possibilities to enhance female students' self-esteem. The work contains a summary of literature within the field of pedagogical methods which could be used by teachers in order to enhance students' self-esteem. By interviewing upper secondary school teachers and female students we wanted to examine how these persons reflected on different pedagogical methods that teachers use to enhance female students' self-esteem. In conclusion, the result of the study points to the teachers and the female students seeing possibilities for teachers when using pedagogical methods in order to enhance female students' self-esteem.The result also shows that there were some difficulties which impede teachers in their work. In our work we discuss the impediments from a gender perspective.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka hur några gymnasielärare och gymnasietjejer resonerar kring hur lärare kan höja tjejers självkänsla. Arbetet innehåller en litteraturgenomgång om olika pedagogiska metoder som kan användas av lärare för att höja elevers självkänsla. Genom att intervjua gymnasielärare och gymnasietjejer ville vi undersöka hur dessa personer reflekterade över de pedagogiska metoder lärare använder eller skulle kunna använda för att höja tjejers självkänsla. Sammanfattningsvis pekar resultatet av undersökningen på att lärarna och tjejerna såg möjligheter för lärare att använda sig av olika pedagogiska metoder för att höja tjejers självkänsla. I resultatet framkom det även att det finns vissa svårigheter vilka kan hindra lärarna i arbetet. I examensarbetet diskuterar vi dessa med stöd i ett genusperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject självkänsla
självförtroende
pedagogiska metoder
jämställdhetspedagogik
gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3480 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics