Klassrumsmanagement Fördröjd uppmärksamhet med hjälp av trafikljusmodellen Classroom Management Delayed attention with the help of the traffic light model

DSpace Repository

Klassrumsmanagement Fördröjd uppmärksamhet med hjälp av trafikljusmodellen Classroom Management Delayed attention with the help of the traffic light model

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klassrumsmanagement Fördröjd uppmärksamhet med hjälp av trafikljusmodellen Classroom Management Delayed attention with the help of the traffic light model
Author Moerkerken, Anneke
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Moerkerken, Anneke (2006) Klassrumsmanagement, Fördröjd uppmärksamhet med hjälp av trafikljusmodellen Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola Syftet med följande arbete är att bidra med en utökad insikt om begreppet klassrumsmanagement och dess begreppsstrukturer samt att undersöka användandet av trafikljusmodellen med betoning på det specialpedagogiska området. Klassrumsmanagement berör hanteringen av mål och innehåll samt genomförande av lektioner i ett socialt organiserat sammanhang i klassrumsmiljöer. Man kan med hjälp av dess teorier arbeta med de organisatoriska, sociala, didaktiska och pedagogiska färdigheter som behövs för att på ett bra sätt kommunicera med eleverna. Detta för att skapa förutsättningar för ett klassrumsklimat i vilket att lära ut och att lära in sker så effektivt, positivt och innehållsrikt som möjligt. Vid trafikljusmodellen använder man sig av olika signaler för när eleverna kan rådfråga pedagogen eller sina klasskompisar medan de arbetar självständigt med sina uppgifter. En enkät angående användandet av trafikljusmodellen var överlag positiv. Både pedagoger och elever upplevde att fördelningen av den tid pedagogerna förlade på eleverna blev mera rättvis och att eleverna kunde koncentrera sig bättre på uppgifterna. Rätt använt blir trafikljuset en form av självdisciplin eftersom eleven vet vad som förväntas av henne/honom och vet vad den ska prestera under en viss tid. Klasspedagogerna ser utvecklingsmöjligheter i det egna arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Nyckelord: Classroom Management, fördröjd uppmärksamhet, klassrumsmanagement, ledarskap i klassen, självständigt arbete, trafikljus, särskilt stöd
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject klassrumsmanagement
Classroom Management
fördröjd uppmärksamhet
ledarskap i klassen
självständigt arbete
trafikljus
särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/3482 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics