”Kroppen måste vara igång…” -Förskolepedagogers syn på samspelet mellan fysisk miljö och barns motoriska utveckling.

DSpace Repository

”Kroppen måste vara igång…” -Förskolepedagogers syn på samspelet mellan fysisk miljö och barns motoriska utveckling.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Kroppen måste vara igång…” -Förskolepedagogers syn på samspelet mellan fysisk miljö och barns motoriska utveckling.
Author Bengtsson, Marlene ; Holmström, Lina
Date 2007
Swedish abstract
Examensarbetes syfte är att undersöka hur förskolepedagoger tänker kring barns motoriska utveckling samt att undersöka hur förhållandet mellan fysisk miljö och val av arbetsmetod upplevs. Huvudfrågeställningen är: Hur väljer pedagoger, utifrån den fysiska miljön, att arbeta för att främja barns motoriska utveckling? Under denna följer: Vilka metoder använder pedagogerna i arbetet med att främja barns motoriska utveckling? Vilken syn har pedagogerna på barns motoriska utveckling och förskolans roll i denna? Hur arbetar pedagogerna med motoriskt osäkra barn? Hur ser pedagogerna på miljön och dess användning? I undersökningen använde vi oss av kvalitativa intervjuer med nio förskolepedagoger. Dessa pedagoger arbetade på tre olika förskolor med olika fysisk miljö. Varje intervju tog ca 30-45 min och kompletterades med studiebesök på förskolorna. Resultatet av undersökningen visade att pedagogerna ansåg att det viktigaste för barns motoriska utveckling var rörelse. Alla pedagogerna använde sig av närmiljön i sitt arbete, för att kompensera små lokaler och utegårdar. Pedagogerna ansåg att det viktigaste var hur pedagogerna arbetade med den fysiska miljön, inte hur denna miljö såg ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskolan
Förskolepedagoger
Barn
Fysisk miljö
Motorisk utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/3484 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics