Barnet som alla talar om- Pedagogers tankar kring förhållningssätt och metoder för barn med koncentrationssvårigheter.

DSpace Repository

Barnet som alla talar om- Pedagogers tankar kring förhållningssätt och metoder för barn med koncentrationssvårigheter.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnet som alla talar om- Pedagogers tankar kring förhållningssätt och metoder för barn med koncentrationssvårigheter.
Author Gustafsson, Christina ; Janson, Lilian
Date 2007
English abstract
Syftet med vår rapport är att kartlägga och granska vilka förhållningssätt och arbetsmetoder pedagoger i förskola och skola använder sig av, i mötet med barn med koncentrationssvårigheter, samt vilka möjligheter och hinder pedagogerna upplever att det finns i detta arbete. Våra frågeställningar är : Hur definierar pedagoger begreppet koncentrationssvårigheter? När är det svårt att vara pedagog till ett barn med koncentrationssvårigheter? Vilka möjligheter upplever pedagoger i sitt arbete med barn som har koncentrationssvårigheter? Hur påverkar pedagogers förhållningssätt barnets vardag? Vilka tankar har pedagoger om arbetsmetoder? Undersökningen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun, där tio pedagoger från förskola/skola beskriver situationer och upplevelser utifrån sitt arbete med "barnet som alla talar om"
Swedish abstract
Resultatet av studien visar att pedagogerna har en liknade syn på koncentrationssvårigheter. Det som pedagogerna upplever som pedagogiska svårigheter är sådant som de själva inte kan påverka, ex. barnets livssituation, gruppstorlekar, och sin egen otillräcklighet. Ett barn i svårigheter ger pedagoger en möjlighet till att tänka igenom sitt förhållningssätt och genom det utvecklas som pedagog. Pedagogernas förhållningssätt gentemot barnet är av stor betydelse. Pedagogerna använder sig av arbetsmetoder som hjälper till att lyfta det positiva hos barnet och genom det kan de stärka och motivera barnet. Vi konstaterar att resultaten visar på att individen skapas i samspelet mellan människor och att barnet behöver ett socialt samspel för att kunna koncentrera sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Koncentrationssvårigheter
Förhållningssätt
Pedagogiskt bemötande
Arbetsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/3486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics